Laserhallen

Vi åker till Gävle och går på laserhallen. Samling på järnvägsstationen klockan 16:00 och det kostar 40 kr att vara med. samt att medlemsavgiften är betald.